อู่ตะเภา เกาะไหหลำ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 4วัน3คืน Jul-Oct17 11990

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
อู่ตะเภา เกาะไหหลำ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 4วัน3คืน Jul-Oct17 11990

อู่ตะเภา เกาะไหหลำ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 4วัน3คืน Jul-Oct17 11990

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
11,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] อู่ตะเภา-ซานย่า HU402 (22.35-01.45+1)
[2] อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. – วัดหนานซาน-เทียนหยาไหเจี่ยว (รวมรถราง)
[3] อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง)-ร้านเยื่อไผ่-ร้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
[4] หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วหลีแม้ว-ร้านคริสตัล- ซานย่า-อู่ตะเภา HU401 (20.30-21.35)
GHD_SYX-HU004-China-Zanya-Guanyin-4D3N-Jul-Oct17-11990