อู่ตะเภา เกาะไหหลำ ไหโข่ว เจ้าแม่กวนอิม 5วัน4คืน Jul-Oct17 13990

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
อู่ตะเภา เกาะไหหลำ ไหโข่ว เจ้าแม่กวนอิม 5วัน4คืน Jul-Oct17 13990

อู่ตะเภา เกาะไหหลำ ไหโข่ว เจ้าแม่กวนอิม 5วัน4คืน Jul-Oct17 13990

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
13,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] อู่ตะเภา-ซานย่า HU402 (22.35-01.45+1)
[2] ซานย่า-ไหโข่ว (นั่งรถไฟความเร็วสูง)-ถนนโบราณฉีโหลว-โรงถ่ายภาพยนต์จำลอง
[3] เมืองโบ๋อ่าว-ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย+ล่องเรือหาดหยก-ยอดเขาตงซานหลิง (รวมรถราง) –สวนสมุนไพรซิงหลง-ร้านกาแฟ
[4] หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วหลีแม้ว-ร้านคริสตัล-ร้านเยื่อไผ่-อนุสาวรย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง)
[5] อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. – วัดหนานซาน-เทียนหยาไหเจี่ยว (รวมรถราง)-ร้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริม-ซานย่า-อู่ตะเภา HU401 (20.30-21.35)
GHD_SYX-HU003-China-Zanya-Guanyin-5D4N-Jul-Oct17-13990