บรูไน – อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่ 5วัน4คืน Aug-Oct17 21900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์บาหลี
บรูไน – อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่ 5วัน4คืน  Aug-Oct17 21900

บรูไน – อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่ 5วัน4คืน Aug-Oct17 21900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์บาหลี
21,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ – บรูไน – สุราบายา
[2] สุราบายา – น้ำตก Madakaripura – หมู่บ้านเซโมโรลาวัง
[3] เซโมโรลาวัง – ชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ – วัด Luhur Poten - House of Sampoerna – อนุสรณ์เรือดำน้ำ - ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
[4] มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว
[5] บรูไน-กรุงเทพฯ
GHD_SUB-BI002-AEC-Indonesia-5D4N-Aug-Oct17-21900