สิงคโปร์ SUPER SAVE 3วัน2คืน 12-14Aug17 17900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์สิงคโปร์
สิงคโปร์ SUPER SAVE 3วัน2คืน 12-14Aug17 17900

สิงคโปร์ SUPER SAVE 3วัน2คืน 12-14Aug17 17900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์สิงคโปร์
17,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ – สนามบินซางฮี – GARDEN BY THE BAY – ล่องเรือ Bumboat – มารีน่าเบย์แซนส์ – พัก GRAND PACIFIC HOTEL
[2] Universal Studio of Singapore
[3] อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอร์ไลออน – โรงละครเอสพลานาด – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth – ไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) – ถนนออร์ชาร์ด – สนามบินซางฮี – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
GHD_SIN-FD001-Singapore-SUPER-SAVE-12-14Aug17-17900