เซี่ยงไฮ้ หังโจว 5วัน3คืน Aug17 13900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
เซี่ยงไฮ้ หังโจว 5วัน3คืน Aug17 13900

เซี่ยงไฮ้ หังโจว 5วัน3คืน Aug17 13900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
13,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ (MU548/02.30-07.10)
[2] เซี่ยงไฮ้ – หมู่บ้านน้ำโบราณเยี่ยะเหอ – ร้านยาพารา – หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – สวนใบชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณซ่งเหอฟ่างเจีย เมนูพิเศษ ไก่ขอทาน + หมูตงโพ
[3] หังโจว-โรงงานผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ – ร้านบัวหิมะ – หาดไว่ทาน – ช้อบปิ้งถนนนานกิง เมนูพิเศษ กุ้งมังกร + เสี่ยวหลงเปา
[4] เซี่ยงไฮ้ – อิสระเต็มวัน
[5] เซี่ยงไฮ้ – ร้านหยก – ตลาดร้อยปีเฉิงหวงเมี่ยว – ตลาดเถาเป่าเฉิง – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ
GHD_SHA-MU001-China-ShangHi-Hungjao-5D3N-Aug17-13900