กัมพูชา เสียมเรียบ 3วัน2คืน Jun-Sep WE 11900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์กัมพูชา
กัมพูชา เสียมเรียบ 3วัน2คืน Jun-Sep WE 11900

กัมพูชา เสียมเรียบ 3วัน2คืน Jun-Sep WE 11900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์กัมพูชา
11,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบำอัปสรา
[2] ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด
[3] Wat Thmey (ทุ่งสังหาร) - ตลาดซาจ๊ะ - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - บารายตะวันตก - พิพิธภัณฑ์สงคราม - ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม - เสียมเรียบ - กรุงเทพฯ
GHD_REP-WE003-004-Cambodia-3D2N-WE-11900