ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6วัน4คืน Sep-Oct17 23900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6วัน4คืน Sep-Oct17 23900

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6วัน4คืน Sep-Oct17 23900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
23,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
[2] สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณกู้กง – ร้านไข่มุก – ชมกายกรรมปักกิ่ง
[3] ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ผี่เซี๊ยะ – ตลาดรัสเซีย – ผ่านชมสนามกีฬารังนก
[4] ปักกิ่ง – เซี่ยงไฮ้ – ตลาดร้อยปี เฉินหวังเมี่ยว – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – หาดไว่ทาน
[5] หมู่บ้านจูเจียเจี้ยว+ ล่องเรือ – ร้านผ้าไหม – พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ – ช้อปปิ้งถนนนานกิง
[6] ร้านบัวหิมะ – ตลาดถาวเป่าเฉิง – กรุงเทพฯ
GHD_PEK-FM004-Beijing-ShangHi-6D4N-Sep-Oct17-23900