ภูฏาน มหัศจรรย์ ดินแดนมังกรสายฟ้า 5วัน4คืน Oct-Dec17 B3 49900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ภูฏาน
ภูฏาน มหัศจรรย์ ดินแดนมังกรสายฟ้า 5วัน4คืน Oct-Dec17 B3 49900

ภูฏาน มหัศจรรย์ ดินแดนมังกรสายฟ้า 5วัน4คืน Oct-Dec17 B3 49900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ภูฏาน
49,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ-พาโร – พาโรซอง – National Museum – วัดคิชู ลาคัง – ที่ทำการไปรษณีย์
[2] เมืองทิมพู – อนุสรณ์สถานแห่งชาติ - พูนาคา – โดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง
[3] พูนาคา – ทิมพู – พระศรีสัจจธรรม – จุดชมวิวซังเกกัง – สวนสัตว์แห่งชาติ – ตาชิโชซองโร่ – พาโร
[4] พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิร หรือ วัดทักซัง - พาโรสตรีท
[5] พาโร – กรุงเทพ
GHD_PBH-B3002-Bhutan-5D4N-Oct-Dec17-B3-49900