จีน เส้นทางสายไหม 8วัน6คืน Sep-Oct17 54900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
จีน เส้นทางสายไหม 8วัน6คืน Sep-Oct17 54900

จีน เส้นทางสายไหม 8วัน6คืน Sep-Oct17 54900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
54,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
[2] กรุงเทพฯ-หลันโจว-หลิวเจียเสีย-วัดปิงหลิง-หวงเหอมู่ชิง-สวนกังหันน้ำ
[3] หลันโจว(นั่งรถไฟความเร็วสูง)-เจียยี่กวน-กำแพงเมืองจีนด่านเจียยี่กวน(รวมรถแบตเตอรี่)
[4] เจียยี่กวน-ตุนหวง-ทะเลทรายจันทรา(รวมค่าขี่อูฐ)-สระน้ำเสี้ยวพระจันทร์
[5] ตุนหวง-ถ้ำโม่เกาคู-ตุนหวง(นั่งรถไฟด่วน)-ทูรูฟาน
[6] ระบบชลประทานใต้ดินข่านเอ่อจิ่ง-เมืองโบราณเจียวเหอ-สวนองุ่น-เขาเปลวไฟ- ทูรูฟาน-อุรุมูฉี
[7] เขาเทียนซานเทียนฉือ(รวมรถ+ล่องเรือ)-ตลาดต้าปาจา
[8] พิพิธภัณฑ์ซินเกียง- วัดต้าฝอ-อูรูมูฉี-หลันโจว-กรุงเทพฯ
GHD_LHW-MU001-China-Road-Silk-8D6N-Sep-Oct17-54900