อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล 9วัน6คืน Aug-Oct17 TG 48900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์อินเดีย
อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล 9วัน6คืน Aug-Oct17 TG 48900

อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล 9วัน6คืน Aug-Oct17 TG 48900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์อินเดีย
48,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ – เดลลี
[2] เดลลี – เลห์ (บินภายใน) – เจดีย์แห่งสันติภาพ – Hall of fame – Leh Market
[3] พระราชวังเลห์ - วัดเฮมิส – วัดทิกเซ่ – พระราชวังเชย์ - Stok Palace
[4] เลห์– ถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La pass – นูบร้าวัลเลย์– ขี่อูฐ
[5] นูบร้าวัลเลย์ – วัดดิสกิต – เลห์
[6] เลห์ – ทะเลสาบแปงกอง – เลห์
[7] เลห์ – เดลลี – อักรา
[8] อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด – เดลลี
[9] กรุงเทพฯ
GHD_LEH-TG-002-India-9D6N-Aug-Oct17-TG-48900