อินเดีย เลห์ ลาดัก ทิเบตน้อย ทัชมาฮาล 9วัน8คืน Aug-Oct17 AI 45900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์อินเดีย
อินเดีย เลห์ ลาดัก ทิเบตน้อย ทัชมาฮาล 9วัน8คืน Aug-Oct17 AI 45900

อินเดีย เลห์ ลาดัก ทิเบตน้อย ทัชมาฮาล 9วัน8คืน Aug-Oct17 AI 45900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์อินเดีย
45,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ – เดลลี - อักรา
[2] อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด – เดลลี
[3] เดลลี – เลห์ (บินภายใน) – เจดีย์แห่งสันติภาพ – Hall of fame– Leh Market
[4] พระราชวังเลห์ - วัดเฮมิส – วัดทิกเซ่ – พระราชวังเชย์ - Stok Palace
[5] เลห์– ถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La pass – นูบร้าวัลเลย์– ขี่อูฐ
[6] นูบร้าวัลเลย์ – วัดดิสกิต – เลห์
[7] เลห์ – ทะเลสาบแปงกอง – เลห์
[8] เลห์ – เดลลี – ผ่านชมราชปาติ บาวาล - India Gate – ช้อปปิ้งจันปาท
[9] เดลลี – กรุงเทพ
GHD_LEH-AI-003-India-Lah-9D8N-Aug-Oct17-AI-45900