เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน Aug-Dec17 TG 35900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์อินเดีย
เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย  5 วัน 4 คืน Aug-Dec17 TG 35900

เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน Aug-Dec17 TG 35900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์อินเดีย
35,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ – กาฐมาณฑุ – ปัคตาปูร์ – นากาก็อต
[2] ยอดเขานากาก็อต - โภครา – ล่องเรือทะเลสาบเฟวา – วัดบาลาฮี
[3] โภครา – ยอดเขาซารางก็อต –น้ำตกเดวิส – ค่ายอพยพชาวทิเบต - กาฐมาณฑุ – ปาฏัน- วัดพระกฤษณะ – วัดทองคำ - ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล
[4] กาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ – วัดกุมารี – กาฐมาณฑป – วัดตะเลชุ – วัดปศุปฏินาถ – สถูปโพธินาถ – ย่านทาเมล
[5] สถูปสวยมภูนาถ – กาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ
GHD_KTM-TG001-Nepal-5D4N-Aug-Dec17-TG-35900