จีน คุนหมิง แผ่นดินสีแดงตงชวน ไร่สตรอว์เบอรรี่ 5วัน4คืน Jul-Sep17 TG 17900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
จีน คุนหมิง แผ่นดินสีแดงตงชวน ไร่สตรอว์เบอรรี่ 5วัน4คืน Jul-Sep17 TG 17900

จีน คุนหมิง แผ่นดินสีแดงตงชวน ไร่สตรอว์เบอรรี่ 5วัน4คืน Jul-Sep17 TG 17900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
17,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ-คุนหมิง-เมืองตงชวน
[2] แผ่นดินสีแดงตงชวน-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)
[3] ไร่สตรอว์เบอร์รี่-คุนหมิง-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้งประตูไก่ม้าทอง
[4] ภูเขาซีซาน(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)-ร้านผ้าไหม-ตำหนักทอง-เมืองโบรารกวนตู้
[5] วัดหยวนทง-ร้านบัวหิมะ-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
GHD_KMG-TG003-China-Khunming-5D4N-Jul-Sep17-TG-17900