คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน5คืน Aug-Sep17 25900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน5คืน Aug-Sep17 25900

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน5คืน Aug-Sep17 25900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
25,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ-คุนหมิง-เมืองฉู่สง
[2] ฉู่สง – ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - แชงกรีล่า-เมืองโบราณแชงกรีล่า
[3] วัดลามะซงจ้านหลิน – ร้านหยก – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน – ลี่เจียง – ร้านใบชา - เมืองโบราณลี่เจียง
[4] ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอวี้โหมว) - อุทยานน้ำหยก – ร้านสาหร่ายเกลียวทอง – ลี่เจียง-ต้าหลี่
[5] ต้าหลี่-คุนหมิง-วัดหยวนทง-ร้านไข่มุก-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน
[6] ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแผนโบราณ-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
GHD_KMG-MU004-China-Khunming-Tali-Lijieng-6D5N-Aug-Sep17-25900