เกาหลี Beautiful Historical drama 5วัน3คืน XJ Aug-Sep17 15900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์เกาหลี
เกาหลี Beautiful Historical drama 5วัน3คืน XJ Aug-Sep17 15900

เกาหลี Beautiful Historical drama 5วัน3คืน XJ Aug-Sep17 15900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์เกาหลี
15,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ – สนามบินอินชอน – เข้าสู่ที่พัก
[2] เกาะนามิ- โรงถ่ายละครMbcdramia - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซูวอน
[3] พระราชวังถ๊อกซูกุง - ศูนย์โสม–ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Cosmetic - Duty Fee - คลองชนเกชอน - ตลาดเมียงดง
[4] โซลทาวเวอร์- พลอยอเมทิส - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวมชุดฮันบก+ทำคิมบับ- ถนนฮงอิก- ซุปเปอร์มาร์เก็ต -อินชอน
[5] อินชอน-กรุงเทพฯ
GHD_ICN-XJ018-Korea-Beautiful-Historical-drama-5D3N-XJ-Aug-Sep17-15900