จีน หังโจว เซี่ยงไฮ้ 4วัน3คืน 6-9Jul17 15900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
จีน หังโจว เซี่ยงไฮ้ 4วัน3คืน 6-9Jul17 15900

จีน หังโจว เซี่ยงไฮ้ 4วัน3คืน 6-9Jul17 15900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
15,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ – หังโจว – ชมศาลประจำเมืองเฉิงหวางเก๋อ – ร้านยางพารา – หมู่บ้าน - โบราณหนานสวิน+ล่องเรือเจียว –เซี่ยงไฮ้
[2] เซี่ยงไฮ้– ตลาดร้อยปีเฉินหวงเมี่ยว–ร้านยาบัวหิมะ–ถนนคนเดินนานกิง– หาดไว่ทาน–ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์
[3] เซี่ยงไฮ้ – ร้านหยกจีน – เมืองใหม่ถงเซียง– ร้านผ้าไหมจีน – ชมวิวแสงสีกลางคืน – แม่น้ำเฉียนถัง – ชอบปิ้งOUTLET HANGZHOU
[4] ล่องทะเลสาบซีหู – วัดจี้กงจี้งฉือ – ชามังกรหลงจิ่ง–ถนนโบราณซ่งเหอฝ่างเจีย–หังโจว–กรุงเทพฯ
GHD_HGH-CA002-China-HungJao-4D3N-6-9Jul17-15900