อินโดนีเซีย บาหลี บุโรพุทโธ 5วัน4คืน Jul-Sep17 GA 31900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์บาหลี
อินโดนีเซีย บาหลี บุโรพุทโธ 5วัน4คืน Jul-Sep17 GA 31900

อินโดนีเซีย บาหลี บุโรพุทโธ 5วัน4คืน Jul-Sep17 GA 31900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์บาหลี
31,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า - ยอร์คยาการ์ต้า – วัดพรามนันต์ - ถนนมาลิโอโบโร่
[2] พระราชวังสุลต่าน-พระราชวังน้ำ-มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-วัดปะวน-วัดเมนดุต-บาหลี-เดนพาซาร์
[3] ระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
[4] วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน - วัดทานาห์ลอต
[5] ช้อปปิ้งร้านกฤษณา– บาหลี – กรุงเทพ
GHD_DPS-GA-002-Indonesia-Bail-5D4N-Jul-Sep17-GA-31900