บรูไน เมลเบิร์น 6วัน4คืน Jul-Aug17 38900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย
บรูไน เมลเบิร์น 6วัน4คืน Jul-Aug17 38900

บรูไน เมลเบิร์น 6วัน4คืน Jul-Aug17 38900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย
38,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
[2] มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery - ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman- พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - ผ่านชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien -หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว
[3] เมลเบิรน์ – เกรทโอเชี่ยนโร้ด – เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น
[4] เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำ – สวนสัตว์พื้นเมือง - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
[5] อิสระเต็มวันเที่ยวเมืองเมลเบิร์น (ไม่มีรถโค้ชบริการ)
[6] เมลเบิร์น - บรูไน-กรุงเทพฯ
GHD_Brunei-Melbourne-6D4N-Jul-Aug17-38900