GERAMANY SWISS 7D5N BY EK

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ยุโรป
GERAMANY SWISS 7D5N BY EK

GERAMANY SWISS 7D5N BY EK

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ยุโรป
39900 บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ
[2] ดูไบ-มิวนิค-สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า-BMW Welt-พระราชวังนิมเฟนบูร์ก -จัตุรัสมาเรียน
[3] ซาลบูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท
[4] ฮัลล์สตัทท์-อินส์บรูค-หลังคาทองคำ
[5] ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์
[6] ลูเซิร์น-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเปล-น้ำตกไรน์
[7] ดูไบ-กรุงเทพฯ
MIRA-ONTOUR-EK013-D-A-CH_7D_EK