นิวซีแลนด์ North Island 6วัน4คืน TG May-Sep17 50900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ North Island 6วัน4คืน TG May-Sep17 50900

นิวซีแลนด์ North Island 6วัน4คืน TG May-Sep17 50900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย
50,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ - อ๊อคแลนด์
[2] สนามบินอ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – แฮมิลตัล
[3] ฮอบบิตัน ( มาทามาท่า ) - TE PUIA – เมารีโชว์ – โรโตรัว
[4] โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง – อโกโดม – เตาโป – น้ำตกฮูก้า
[5] ล่องเรือ LAKELAND QUEEN – อ๊อคแลนด์
[6] สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ
GBL__01-NZ-PROMOTION-North-Island-6D4N-TG-May-Sep17-50900