FROZEN OSAKA TAKAYAMA 5D3N BY XJ

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
FROZEN OSAKA TAKAYAMA 5D3N BY XJ

FROZEN OSAKA TAKAYAMA 5D3N BY XJ

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
29999 บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
[2] โอซาก้า – เกียวโต –ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ – อิออน จัสโก้
[3] นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -”เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
[4] สกีรีสอร์ท - ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
[5] โอซาก้า – สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ
MIRA-ONTOUR-FROZEN-OSAKA-TAKAYAMA