ล่องเรือสำราญ แหลมฉบัง – เกาะกง 3วัน2คืน Dec-Apr18 14900

โปรแกรมทัวร์ ล่องเรือสำราญ
ล่องเรือสำราญ แหลมฉบัง – เกาะกง 3วัน2คืน Dec-Apr18 14900

ล่องเรือสำราญ แหลมฉบัง – เกาะกง 3วัน2คืน Dec-Apr18 14900

โปรแกรมทัวร์ ล่องเรือสำราญ
14,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ-แหลมฉบัง
[2] เกาะกง ประเทศกัมพูชา (อิสระให้ท่านเลือกซื้อแพคเกจท่องเที่ยวเสริม)
[3] ท่าเรือแหลมฉบัง – แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพ ฯ
EUQ_SUPERSTAR-CRUISES-Chonburi-CAMBODIA-3D2N-Dec-Apr18-14900