จีน คุนหมิง ผานโจว ระเบียงภาพร้อยลี้ 6วัน5คืน 18-23Sep17 17999

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
จีน คุนหมิง ผานโจว ระเบียงภาพร้อยลี้ 6วัน5คืน 18-23Sep17 17999

จีน คุนหมิง ผานโจว ระเบียงภาพร้อยลี้ 6วัน5คืน 18-23Sep17 17999

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
17,999.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)- คุนหมิง – กุ้ยโจว - เขาเหนียงซาน - ระเบียงภาพร้อยลี้
[2] แกรนด์แคนยอน (แดนสรวงสวรรค์) –น้ำตกเฟยเทียน –- โตรกน้ำหยก(เจียงหยวนต้ง)
[3] ฮอร์กอร์ (หมู่บ้านโบราณ)-ทะเลไม้ไผ่
[4] เมืองซิงยี่ – อุทยานม๋าหลิงเหอ(ลิฟท์ขึ้น เดินลง) - เขาหมื่นยอด(รถแบตเตอรี่)- หมู่บ้านหลิวเซ่อ
[5] คุนหมิง – ถ้ำจิวซี่ยง
[6] คุนหมิง - ร้านยาบัวหิมะ -ร้านหยก – ร้านยางพารา –ร้านชา -เมืองโบราณกวนตู้ – กรุงเทพฯ
ETP_P10-China-Khunming-6D5N-18-23Sep17-17999