จีน แชงกรีลา เต๋อชิน ย่าติง 6วัน 20-25Oct17 46900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
จีน แชงกรีลา เต๋อชิน ย่าติง 6วัน 20-25Oct17 46900

จีน แชงกรีลา เต๋อชิน ย่าติง 6วัน 20-25Oct17 46900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
46,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] วันแรก(20 ต.ค.60) กรุงเทพ – คุนหมิง
[2] วันที่ 2 (21 ต.ค.60) คุนหมิง – แชงกรีลา – เต๋อชิน
[3] วันที่ 3 (22 ต.ค.60) เต๋อชิน – ย่าติง
[4] วันที่ 4 (23 ต.ค.60) ย่าติง
[5] วันที่ 5 (24 ต.ค.60) ย่าติง – แชงกรีลา
[6] วันที่ 6 (25 ต.ค.60) แชงกรีล่า – คุนหมิง – กรุงเทพฯ
ETP_China-Shangrila-6D-20-25Oct17-46900