CZ-A-HUNGARY 7D5N BY EK

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ยุโรป
CZ-A-HUNGARY 7D5N BY EK

CZ-A-HUNGARY 7D5N BY EK

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ยุโรป
39900 บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ
[2] ดูไบ- ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ล – ช็อปปิ้ง palladium
[3] เชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-ซาลส์บูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท
[4] ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์
[5] พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet– บูดาเปส
[6] โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - ดูไบ
[7] ดูไบ-กรุงเทพฯ
MIRA-ONTOUR-EK015-CZ-A-HUN_7D_EK