ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน2คืน CX SEP-OCT17 9999

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง
ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน2คืน CX SEP-OCT17 9999

ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน2คืน CX SEP-OCT17 9999

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง
9,999.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ– ฮ่องกง– เซินเจิ้น
[2] ร้านหยก - ร้านบัวหิมะ - โรงงานผ้าไหมจีน – สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ – โชว์น้ำบุเต้นระบำ
[3] เมืองเซินเจิ้น – ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว– โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก– ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล– กรุงเทพฯ
CUC_EASY-HongKong-SZS-3D2N-CX-SEP-OCT17-9999