คลับเมด ฟิโนลูห์ มัลดีลฟ์ FD 3วัน2คืน SEP-DEC17 51310

โปรแกรมทัวร์ คลับเมด
คลับเมด ฟิโนลูห์ มัลดีลฟ์ FD 3วัน2คืน SEP-DEC17 51310

คลับเมด ฟิโนลูห์ มัลดีลฟ์ FD 3วัน2คืน SEP-DEC17 51310

โปรแกรมทัวร์ คลับเมด
51,310.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – มาเล่ย์ – Finohlu Villas
[2] สอง อิสระเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย
[3] มัลดีฟส์ – อิสระเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย -โคลัมโบ –กรุงเทพฯ
Clubmed_Finolhu-FD-3D2N-SEP-DEC17-51310