คลับเมดคานิ มัลดีลฟ์ PG 3วัน2คืน May-Oct17

โปรแกรมทัวร์ คลับเมด, โปรแกรมทัวร์แนะนำ
คลับเมดคานิ มัลดีลฟ์ PG 3วัน2คืน May-Oct17

คลับเมดคานิ มัลดีลฟ์ PG 3วัน2คืน May-Oct17

โปรแกรมทัวร์ คลับเมด, โปรแกรมทัวร์แนะนำ
41,100.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ –มาเล่ย์ – Club Med
[2] อิสระเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย
[3] Club Med – มาเล่ย์ – กรุงเทพฯ
ClubMed-Maldives_Kani_PG-3D2N-May-Oct17