คลับเมดฟิโนลูห์วิลล่า มัลดีลฟ์ UL 3วัน2คืน May-Oct17

โปรแกรมทัวร์ คลับเมด, โปรแกรมทัวร์แนะนำ
คลับเมดฟิโนลูห์วิลล่า มัลดีลฟ์ UL 3วัน2คืน May-Oct17

คลับเมดฟิโนลูห์วิลล่า มัลดีลฟ์ UL 3วัน2คืน May-Oct17

โปรแกรมทัวร์ คลับเมด, โปรแกรมทัวร์แนะนำ
54,600.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – มาเล่ย์ – มัลดีฟส์
[2] อิสระเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย
[3] มัลดีฟส์ – สนามบินมาเล่ย์ – โคลอมโบ – กรุงเทพฯ
ClubMed-Maldives_Finolhu_UL_3D2N-May-Oct17