คลับเมด คานิ มัลดีฟส์ 3วัน UL 21-23Oct17 34200

โปรแกรมทัวร์ คลับเมด, โปรแกรมทัวร์แนะนำ
คลับเมด คานิ มัลดีฟส์ 3วัน UL 21-23Oct17 34200

คลับเมด คานิ มัลดีฟส์ 3วัน UL 21-23Oct17 34200

โปรแกรมทัวร์ คลับเมด, โปรแกรมทัวร์แนะนำ
34,200.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – มาเล่ย์ – มัลดีฟส์
[2] อิสระเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย
[3] มัลดีฟส์ – อิสระเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย
ClubMed-KANI-Maldives-3D-UL-21-23Oct17-34200