ออสเตรเลีย POPULAR 6วัน4คืน TG MAY-JUL17 63900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย POPULAR 6วัน4คืน TG MAY-JUL17 63900

ออสเตรเลีย POPULAR 6วัน4คืน TG MAY-JUL17 63900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย
63,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพ – ซิดนีย์
[2] นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ซิดนีย์
[3] นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ ช็อปปิ้ง (บิน) เมลเบิร์น
[4] เกรทโอเชี่ยนโร้ด(เต็มสาย)-เมืองอโพโลเบย์ พอร์ตแคมเบลล์-เมลเบิร์น
[5] เมลเบิร์น–รถไฟจักรไอน้ำโบราณ ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป พร้อมทานกุ้งมังกรคนละครึ่งตัว
[6] นครเมลเบิร์นชมเมือง – ช็อปปิ้ง – กรุงเทพฯ
BWH_POPULAR-Australia-6D4N-TG-MAY-JUL17-63900