เมลเบิร์น ซิดนีย์ 5 วัน 3 คืนQantas May-Jul17 53900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย
เมลเบิร์น ซิดนีย์  5 วัน 3 คืนQantas May-Jul17 53900

เมลเบิร์น ซิดนีย์ 5 วัน 3 คืนQantas May-Jul17 53900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย
53,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพ – ซิดนีย์
[2] นครซิดนีย์ – เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป+กุ้งมังกรท่านละครึ่งตัว
[3] เกรทโอเชียนโร้ด (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย์ พอร์ตแคมเบลล์ – เมลเบิร์น
[4] เมลเบิร์น – ซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช็อปปิ้ง
[5] ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ
BWH_Delight-Australia-5D3N-Qantas-May-Jul17-53900