BUSAN PLUS+JOY SPRING

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์เกาหลี
BUSAN PLUS+JOY SPRING

BUSAN PLUS+JOY SPRING

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์เกาหลี
8300 บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
[2] สนามบินนานาชาติกิมแฮ – นั่งกระเช้าลอยฟ้า - เรือรบหุ้มเกราะ หรือ เรือเต่า - ตลาดปลาจุนกัง - สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน
[3] วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - เอเปค เฮ้าส์ - จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด - ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์
[4] ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์โสม - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ดิวตี้ฟรี – สนามบินนานานชาติสุวรรณภูมิ
MIRA-ONTOUR-BUSAN-PLUSJOY-SPRING