ออสเตรเลีย ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ 5วัน3คืน TG Jul-Sep17 38900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ 5วัน3คืน TG Jul-Sep17 38900

ออสเตรเลีย ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ 5วัน3คืน TG Jul-Sep17 38900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย
38,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ – ซิดนีย์
[2] ซิดนีย์ – ชมนครซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ –ช้อปปิ้ง
[3] ซิดนีย์ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-สวนสัตว์พื้นเมือง
[4] ซิดนีย์ – อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์นอกรายการตามใจชอบ
[5] ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ
BIG_Sydney-Easy-Tour-5D3N-TG-Jul-Sep17-38900