เวียดนามเหนือ 4วัน3คืน SL Aug-Oct17 11900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
เวียดนามเหนือ 4วัน3คืน SL Aug-Oct17 11900

เวียดนามเหนือ 4วัน3คืน SL Aug-Oct17 11900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
11,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา
[2] ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ซาปา
[3] ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
[4] ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ
BID_VN05-North-Vietnam-4D3N-SL-Aug-Oct17-11900