ลาว หลวงพระบาง FEB-SEP17 3วัน2คืน PG 11900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ลาว
ลาว หลวงพระบาง FEB-SEP17 3วัน2คืน PG 11900

ลาว หลวงพระบาง FEB-SEP17 3วัน2คืน PG 11900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ลาว
11,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด
[2] ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ
[3] วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ
BID_LAOS01_PG_FEB-SEP17-3D2N-11900