อลังการนครวัด นครธม

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์กัมพูชา
อลังการนครวัด นครธม

อลังการนครวัด นครธม

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์กัมพูชา
7,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ - ปอยเปต - จ.เสียมราฐ - เจ้าเจ๊กเจ้าจอม – ทุ่งสังหาร - โตนเลสาบ
[2] ปราสาทบันทายสรี- ปราสาทตาพรหม - นครธม - ปราสาทบายน– ปราสาทนครวัด – ตลาดไนท์มาเก็ต
[3] ตลาดซาจ๊ะ - ตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพฯ
nakornwat-nakorntom