หอกลอง แหล่งท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ ข้อมูลท่องเที่ยว, ท่องเที่ยวต่างประเทศ, แหล่งท่องเที่ยวจีน

20031720sanook190810105255012

หอกลอง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน บนถนนซีต้าเจ๋ย ตรงข้ามกับหอระฆังเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงและสมัยชิงได้บูรณะใหม่สอง ครั้งรักษาทรงเดิม สูง 33 เมตร หน้ากว้าง 9 ลึก 3 โครงไม้หลังคา 3 ชั้น ฐานอิฐ สูง 7.7 เมตร กว้าง52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูด้านเหนือและใต้ สูงและกว้าง 6 เมตร ทางเดินผ่านประตูปูด้วยหินแกรนิต แข็งแรง ทนทาน สมัยโบราณเสียงกลองเป็นเสียงบอกเวลากลางคืน