บริษัท ไฮโซดีทัวร์ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ 11/07442 ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวที่ครบวงจรมุ่งเน้นการให้บริการที่ดี มีมาตรฐาน และมีความหลากหลาย ทั้งในและต่างประเทศ จัดทัวร์เป็นหมู่คณะ ท่องเที่ยวในเชิงกิจกรรมทัศนศึกษา ดูงาน สัมมนา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แพ็คเก็จทัวร์ จำหน่ายตั๋วเครื่องบินและรับจองโรงแรม